ΕΘΝΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ

Η Delta Youth έχει μια αξιοσημείωτη τοπική δραστηριότητα με εθελοντικά προγράμματα που στοχεύουν και συμβάλλουν στην τοπική κοινότητα. 
Μεταξύ άλλων έργων, ο οργανισμός ενημερώνει την τοπική κοινωνία για το Ευρωπαϊκό Έργο όπως το Ανταλλαγές Νέων, 
το Σώμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, το Eurodesk και διοργανώνει σεμινάρια για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.